Çevre Politikamız

  • Ulaşım Hayattır...

Çevre Politikamız

Taştanlar Turizm; Dünya üzerinde en çok hayat kaybının trafikte yaşandığının bilincindedir; dolayısıyla yolcularımızın ve müşterilerimizin en güvenli şekilde ulaşımlarını sağlamak için çalışmaktayız ve faaliyetlerimiz dolayısıyla Dünyamızın yaşanılabilir olarak kalmasının sağlanmasına destek olmak amacıyla çevre koruma faaliyetleri yürütmekteyiz.

Taştanlar; yürütmekte olduğu tüm hizmet gruplarında sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı
  • Hava kirliliğinin azaltılması için araçlarımızın tüm bakım işlemlerini kontrol altında tutarak, egzoz emisyon değerlerini hedeflenen seviyelerde tutmayı,
  • Egzoz emisyon değerlerinde Avrupa standartlarını takip ederek, araç yatırımlarımızı bu normlara uygun olarak yapmak. (*2011 yılı itibariyle Avrupa motor standardı Euro 5 olarak belirlenmiştir.)
  • Su tüketiminin planlı olarak yapılmasını sağlayarak, su kaynaklarımızın verimli kullanılmasına katkı sağlanmaktadır. Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bu konuda bilinçlenmelerini sağlayacak faaliyetler yürüterek su tüketimini minimuma indirmeyi hedeflemekteyiz.
  • Faaliyetlerimizde geri dönüşümü sağlanabilir malzemeler kullanarak ve teknolojiden azami derece faydalanarak "Yeşil" dünyamızın "Yeşil" olarak kalmasına katkı sağlamaktayız.