Kalite Kontrol ve Güvenlik Denetim Ekibi

 • Ulaşım Hayattır...

Taştanlar Kalite Kontrol ve Güvenlik Denetimi Ekibi

Taştanlar Turizm Hizmet Kalitesinin sürekliliğini sağlayabilmek ve sürekli olarak kalite seviyesini yükseltebilmek, araçların güvenlik ekipmanlarının verimliliğini sağlayabilmek ve denetleyebilmek, sürücülerini sürekli olarak denetleyebilmek için Kalite Kontrol ve Güvenlik Denetimi Ekibini kurarak kalite ve güvenlik seviyesini kontrol altında tutmayı hedeflemektedir.

Kalite Kontrol ve Güvenlik Denetim Ekibimiz
Programsız ve habersiz olarak servis noktalarına gider ve araçları ve sürücüleri aşağda sıraladığımız kriterlere göre denetler.

Bu denetimler esnasında
Fotoğraf Makinesi kullanılarak gözle görülen eksiklikler kayıt altına alınır.
Lastik diş derinliği ve hava basıncı ölçüm cihazları kullanılarak lastiklerin durumları denetlenir ve formlarla kayıt altına alınır.
Diğer tüm kriterlerle ilgili olarak Araç/Sürücü Kontrol Formu doldurularak eksiklikler kayıt altına alınır.
Toplanan tüm veriler her akşam toplanarak şirket merkezime rapor edilir.
Bu raporlar neticesinde şirket merkezinde birim koordinatörlerimiz, raporlamalar sonucunda elişimize ulaşan bilgiler doğrultusunda izlenecek yolu belirler ve Kalite Kontrol ve Güvenlik Denetim Ekibine gerekli talimatları vererek eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

Bu ekibin yapmakta olduğu denetimler ve çalışma şekilleri;

  - Araçların tüm evrakları kontrol edilir.

 • Ruhsat, yol izin belgesi, sürücü belgesi, yolcu listesi, fenni muayene, mali mesuliyet sigortası, eksoz emisyon ölçüm raporu Aracın içerisinde bulunması gereken yolcu bilgilendirme formları
 • - Araçların tüm aksesuarları kontrol edilir

 • Stepne, krikobijon anahtarı, zincir, takoz, çeki halatı, yangn söndürme cihazları (TSE Strandartlarına uygun olarak), ilk yardım çantası (TSE Strandartlarına uygun olarak), güzergah/seris bilgi tabelası, OGS/KGS, araç içi koku, klima ve ısıtıcı çalışırlık
 • - Araçların genel kontrolü yapılır

 • Sinyal/far/stop lambası kontrolü
 • Akaryakıt Yeterliliği
 • Lastik Hava ve Diş Derinliği
 • Radyo/Teyp Çalışırlık Kontrolü
 • Araç iç ve dış görünüm kontrolü
 • Araç üstü Taştanlar logolarının kontrolü
 • - Sürücü Genel Kontrolü Yapılır

 • Sürücünün Genel Görünüm Kontrolü
 • Kıyafet Kontrolü
 • Genel Temizlik Kontrolü
 • - Seyir Esnası Kontroller Yapılır

 • Hız, trafik kuralarına uyum kontrolü
 • Güzergahın doğru olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolü
 • Seyir esnasında araç içerisinde sigara kullanılıp kullanılmadığının kontrolü
 • Servis saatlerine uyum kontrolü